You are currently viewing YÊU CẦU BỆNH NHÂN
www.adentalls.com

YÊU CẦU BỆNH NHÂN

HEMOSTATIC LIQUID PURPOSE «Capramin» vật liệu nha khoa được sử dụng làm thuốc cầm máu trong trường hợp chảy máu mao mạch,

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

để điều trị hốc răng và sau khi đúc trực tiếp, để rút nướu và loại bỏ tính toán nha khoa cũng như điều trị tủy răng trong trường hợp chảy máu chân răng. thành phần chính của vật liệu «Capramin» là nhôm clorua (nghĩa là cầm máu) tăng cường centimonium bromide có tác dụng diệt khuẩn. Vật liệu «Capramin» không độc hại và có thể dễ dàng sử dụng. Vật liệu này không làm thay đổi màu mô răng và dễ dàng bị rửa trôi.PACKAGING Liquid – 30 ml

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Image result for CAPRAMIN HEMOSTATIC LIQUID

Leave a Reply