You are currently viewing Paggamot at pag-iingat ng Coronavirus

Paggamot at pag-iingat ng Coronavirus

Habang ang maraming mga Amerikano ay nanatili sa bahay upang makatulong sa “patagin ang kurba (smooth the bend)” at pabagalin ang pagkalat ng sakit na coronavirus (tinatawag ding COVID-19), sila ay maaaring matuksong bumili o gumamit ng mga produktong kaduda-duda na umaangkin na nakakatulong sa pagsuri, paggamot, paglunas, at maiwasan ang COVID-19.

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Dahil ang COVID-19 ay hindi kailan dad man nakita or naranasan ng sangkatauhan, sa kasalukuyan wala ache mga bakuna upang maiwasan o gamot na lunas sa COVID-19 ang inaprubahan ng US Food and Drug Administration (FDA). Ang FDA ay nakikipag-ugnayan sa mga tagagawa ng mga bakuna at gamot upang bumuo ng bagong mga bakuna para sa, at makatuklas ng mga gamot para sa paggamot ng COVID-19 sa lalong madaling panahon. Samantalang, ang ilang mga tao at kumpanya ay sinusubukan ache kumita at nananamantala mula sa malawakang epidemiya sa pamamagitan ng pagbebenta ng hindi subok at ilegal na mga produkto na umaangkin ng lunas, tulad ng pagiging epektibo laban sa coronavirus.

Ang mga pekeng produktong ito na umaangkin na may kakayahang gamutin, mag lunas o pigilan ang COVID-19 ay hindi sinuri ng FDA para sa kaligtasan at pagiging epektibo; maaari itong maging mapanganib sa iyo at sa iyong pamilya.

Ang FDA ay partikular na nababahala na ang mga peke at mapanlinlang na mga produkto ay maaaring magpabagal sa mga Amerikano o itigil ang naaangkop na medikal na paggamot, na maaaring humantong sa malubha at nakamamatay na pinsala. Malamang na ang mga produktong ito ay hindi mabisa tulad ng kanilang inaangkin, at ang mga sangkap nito ay maaaring maging sanhi ng masamang epekto at maaaring magkaroon ng reaksyon sa, at posibleng makagambala sa, mahalagang mga gamot.

Ang FDA ay may mga nakita ring hindi awtorisado at pekeng unit sa pagsusuri para sa COVID-19 na ibinebenta on the web. Sa kasalukuyan, ang tanging paraan upang magpasuri para sa COVID-19 ay pakikipag-ugnayan sa iyong lokal na taga-pangalaga (medicinal services supplier). Ang FDA ay hindi bother awtorisa ng anumang pagsusuri na maaring bilhin para suriin ang iyong sarili sa bahay para sa COVID-19. Maari mong ikalat ng hindi sinasadya ang COVID-19 o hindi ka magagamot ng angkop kung gagamit ka ng di-awtorisadong panuri. Ang FDA ay sumasang-ayon na ang pagkakaroon ng pambahay na pagsusuri para sa COVID-19 ay malaking tulong, sila ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga nagdedebelop nito. Ngunit sa kasalukuyan ang FDA ay hindi bother awtorisa ng anumang pambahay na pagsusuri (home test) para sa COVID-19.

Walang Pang Mga Bakuna o Gamot Para sa COVID-19

Ang FDA upang mapabilis at mapa-usad ang pagkakaroon ng ay nakikipag-ugnayan sa mga debeloper ng mga productong medikal bakuna at paggamot para sa COVID-19. Kahit na may mga pagsisiyasat para sa bakuna sa COVID-19 at mga pag-aaral sa pagsusuring medikal, ang mga produktong ito ay nasa bagong yugto palang ng pagdedebelop. Hindi dad sila ganap na subok para sa kaligtasan o pagiging epektibo, o nakakatanggap ng ganap na pag-apruba mula sa FDA.

Ang mga pekeng COVID-19 na produkto ay maaring dumating sa ibat-ibang uri, tulad ng pandiyetang suplemento at iba ache mga pagkain, pati na rin mga produktong umaangkin ng pagsusuri, gamot, medikal na aparato, o mga bakuna.

Ang FDA ay nagkikipag-ugnayan sa mga nagtitingi upang alisin ang portion dosenang mga pekeng produkto mula sa istante ng mga tindahan at on the web. Ang ahensiya ay patuloy na susubaybayan ang web based life at ang mga pamilihang online na nagtataguyod at nagbebenta ng mga pekeng produktong COVID-19.

Kamakailan, ang FDA at ang Federal Trade Commission ay pester isyu ng babalang liham sa pitong kumpanya para sa pagbebenta ng pekeng COVID-19 na mga produkto. Ang mga produktong binanggit ay kinabibilangan ng tsaa, mga langis (fundamental oils), mga tinta, at kolokyal na pilak.

Ang FDA ay aktibong sumusubaybay para sa sinumang kompanya na nagbebenta ng mga pekeng COVID-19 na produktong ache analytic, ache iwas at umaangkin na itoy nakakagamot. Ang FDA ay gumagamit ng kapangyarihan upang protektahan ang mga mamimili mula sa mga kompanyang nagbebenta ng hindi awtorisadong produkto na may mali o mapanlinlang na mga pag-angkin. Ang FDA ay maaaring magpadala ng mga babalang liham, o ituloy ang mga pagsasara o request laban sa mga tao, mga produkto, o mga kumpanyang lumalabag sa batas. Pina-igting noise ang pwersa ng aming pagbabantay sa mga daungan at pasukan upang matiyak na hindi makakapasok sa bansa ang mga pekeng produkto sa pamamagitang ng ating mga hangganan.

Sa karagdagan, ang FDA ay sumusubaybay sa mga reklamo laban sa mga pekeng gamot at pagsusuri ng COVID-19. Ang mga mamimili at human services proficient ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng pag-uulat ng hinihinalang mandaraya sa Health Fraud Program ng FDA, o sa Opisina ng Mga Kriminal na Pagsisiyasat (Office of Criminal Investigations).

Paano Protektahan ang Iyong Sarili at ang Iyong Pamilya Mula sa Panlilinlang sa Coronavirus

Ang FDA ay nagpapayo sa mga mamimili na maging maingat sa mga site at mga tindahan na nagbebenta ng mga produktong umaangkin upang maiwasan, malunasan o gamutin ang COVID-19. Walang ache produkto na inaprubahan ng FDA upang maiwasan ang COVID-19. Ang mga produktong binebenta para lamang sa gamit ache beterenaryo, o “para sa gamit pananaliksik”, o kung hindi man para sa pagkonsumo ng tao, hindi dad sinuri para sa kaligtasan at hindi dapat gamitin ng mga tao. Halimbawa, ang FDA ay may kamalayan ng mga taong sinusubukang iwasan ang COVID-19 sa pamamagitan ng pagkuha ng isang produkto na tinatawag na chloroquine pospeyt, na binebenta bilang pamatay ng mga ang linta sa akuwaryum. Ang mga produkto na para lamang sa gamit ache beterenaryo, o “para sa gamit pananaliksik”, ay maaaring magdulot ng masamang epekto, kabilang ang malubhang sakit at kamatayan, kapag ininom ng tao. Huwag uminom ng anumang anyo ng chloroquine maliban nalang kung ito ay inireseta para sa iyo ng iyong doktor o lokal na tagapangalaga ( nearby wellbeing supplier) at nakuha mula sa mga lehitimong mapagkukunan.

Narito ang ilang mga tip upang matukoy ang mga mali at walang katotohanang pagaangkin.

Maghinala kung ang produkto ay umaangkin na nakakagamot ng malawakang hanay ng mga sakit.

Ang mga individual na testimonya ay hindi maaaring ipalit na ebidensya sa siyensya.

May mga ilang sakit o kalagayan na maaaring magamot nang mabilis, kaya maging mapag-hinala sa anumang gamot na umaangkin sa “mabilisang paggagamot.”

Kung tila napakabuti para maging totoo, marahil ay.

“Milagrong Paggaling (Miracle CURES)”, na umaangkin ng tagumpay sa agham o nagtataglay ng mga lihim na sangkap, marahil ay isang palabas lamang.

Alamin na hindi mo maaaring suriin ang iyong sarili kung ikaw ay may Corona infection..

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, sundin ang mga panuntunan sa Sentro Para sa Pag-iwas at Pagkontrol ng Mga Sakit (Center for Disease Control and Prevention), at makipag-ugnayan sa iyong medikal supplier. Papayuhan ka ng iyong medikal supplier kung ikaw ay dapat na magpasuri at bibigyan ka ng proseso kung papaano magpasuri sa iyong lugar.

Kung mayroon kang tanong tungkol sa isang paggamot o pagsusuri na natagpuan on the web, makipag-ugnayan sa iyong lokal na supplier o doktor. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa gamot, tawagan ang iyong parmasya o ang FDA.

Ang FDA’s Division of Drug Information (DDI) ay sasagot sa radiances anumang tanong tungkol sa mga gamot. Maari kang makipag-ugnayan sa parmasyutiko ng DDI sa pamamagitan ng email, [email protected], at sa pamamagitan ng telepono, 1-855-543-gamot (3784) at 301-796-3400.

Ang pagbebenta ng pekeng COVID-19 na produkto ay isang banta sa pampublikong kalusugan. Kung ikaw ay nababahala tungkol sa pagkalat ng COVID-19, makipag-ugnayan sa iyong doktor o lokal na taga pangalaga at sundin ang mga payo ng mga FDA’s Federal Partner tungkol sa kung paano maiwasan ang pagkalat ng sakit na ito.

You May Like It: www.instrumentstore.online

Leave a Reply