You are currently viewing METAL SUPREMCAST V
www.adentalls.com

METAL SUPREMCAST V

Liksom krom, mangan och några andra är kobolt en annan metall som används allmänt för tillverkning av stållegeringar men som sällan ses i dess rena form. Eftersom nästan all metall används för legering för en eller annan användning förfinas väldigt lite av den över märket 99%, vilket står för dess relativt höga kostnad jämfört med dess allmänna tillgänglighet.

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

Erbjudandet gäller små rektangulära bitar av ren koboltmetall i plattform. Slipad och vacker!
specialitetsmetaller består av legeringar som inte ingår i traditionella kategorier av järnhaltiga eller icke-järnhaltiga material som stål och mässing. Ibland kallas superlegeringar, de har kemiska kompositioner som ger mycket specifika prestandaegenskaper. Tungsten är till exempel en mycket stark, hård specialmetall som ger både värme- och korrosionsbeständighet. Det är starkare än titan och har den högsta smältpunkten för alla metaller. Magnesium har en av de högsta styrka-till-vikt-förhållandena av alla strukturella metaller. Titan är en korrosionsbeständig metall med ett högt vikt / viktförhållande. Nickel, som ofta kombineras med krom och molybden för att skapa den varumärkta specialförsörjningen av specialmetall av Inconel-legeringar, ger höga styrkor och korrosionsbeständighet. Den har också god svetsbarhet, vilket gör den lämplig för att skapa strukturer för krävande marina miljöer.

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Leave a Reply