You are currently viewing KREMİ – Sıvı

KREMİ – Sıvı


KRİSTODENT-SIVI SIVI AMAÇLI «Cresodent-VladMiVa» dental sıvısı kirli kanalların steril tedavisi için kullanılır. “Cresodent-VladMiVa” dental sıvısı, endodontik aktiviteler gerçekleştiğinde mahalle hareketinin işleyen bir mikrop öldürücüsü olarak geniş bir şekilde kullanılır.

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

Materyal, aşağıdakileri içeren bir sıvıdır: klorofenol, örneğin dinamik bakterisit madde; mikropsuz ve narkotik etkiyi ve olgunlaştırıcı fenol eylemini vurgulayan kafur; deksametazon (% 0,1), canlı ağrının azalması için aşırı duyarlı etkiye hafifletici ve düşmanca etki içerir. Diğer maddelerle karıştırılmazsa malzeme periapikal dokuları rahatsız etmez. Düşük yüzey basıncı katsayısı nedeniyle, malzeme dengesizdir ve hızlı bir şekilde küçük diş açmalarında sızar. «Başkan-VladMiVa» sıvı kan, serum ve proteinlere ulaştığında özelliklerini azaltır. Sıvı – 5 ml / 15 ml You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Image result for CRESODENT- Liquid

Leave a Reply