You are currently viewing Endoseptone
Endoseptone

Endoseptone

Produktbeskrivning: Endosepton (PD Swiss) Solution for Dental UseProperties: Endoseptone är ett svar som erbjuder en trippelaktivitet: bakteriedödande, lugnande och mildnande. På samma sätt minskar faran för överkänsliga reaktioner. Indikationer: Desinfektion av rotvattenvägen och djup kariesbehandling mot massa av kornbränna Desinfektion av tunna, obturerade eller mestadels förkalkade rotkanaler

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

Anvisningar för användning: Torka rotgränsen helt efter en pulpektomi bädda in 1 eller 2 droppar av planeringen i rotkanalen och aktivera ett par minuter för att det ska ge resultat. Evakuera eventuella överflödesarrangemang med en bomullspellett eller en trasa .- Efter extraktion av gangrenosmassa, använd som förband genom inbäddningar i rotvattenvägen. Lämna ”in situ” för i alla händelser 3 dagar. Se till att diken är helt rengjord efter den perioden. I händelse av att detta inte är fallet, skölj om förbandet före den sista obturationen. Ekonomi: Cirka 260 patienter kan behandlas med en behållare med EndoseptoneOrdering Information: – Flaska med 15 ml You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Leave a Reply