You are currently viewing Endosepton (PD Swiss) løsning for tannbehandling
Endoseptone

Endosepton (PD Swiss) løsning for tannbehandling

Produktbeskrivelse:
Endosepton (PD Swiss) Solution for Dental UseProperties: Endoseptone er et svar som gir en trippel aktivitet: bakteriedrepende, beroligende og formildende. På samme måte reduserer faren for overfølsomme reaksjoner. Indikasjoner: Desinfeksjon av rotvannveien og dyp kariesbehandling mot koldbrann av massen Desinfeksjon av tynne, obturerte eller for det meste forkalkede rotkanaler Bruksanvisninger:

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

Tør rotgrøfta helt etter en pulpektomi legge 1 eller 2 dråper av planleggingen inn i rotkanalen og aktiver et par minutter før det gir resultater. Evakuer eventuelt overflod med en bomullspellet eller en klut. La «in situ» for i alle fall 3 dager. Forsikre deg om at grøften blir rengjort helt etter den perioden. I tilfelle dette ikke er situasjonen, bør du kle deg på bandasjen før den siste obturasjonen. Økonomi: Omtrent 260 pasienter kan behandles med en beholder med EndoseptoneOrdering Informasjon: – Flaske på 15 ml

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Leave a Reply