You are currently viewing Dycal radiopaque kalciumhydroxidkomposition
www.adentalls.com

Dycal radiopaque kalciumhydroxidkomposition

Beskrivning: DYCAL Radiopaque Calcium Hydroxide Composition är ett oändligt, självinställande material som används under toppning av mos och som en defensiv bas / foder under tandfyllningsmaterial. Snabbt inställt tid och fantastiskt att ta hand om kvaliteter gjorde DYCAL till nummer 1 som säljer kalciumhydroxidbit. Mot bakgrund av den första DYCAL-definitionen ger DYCAL Radiopaque Calcium Hydroxide Composition en förbättrad stil, precis som kliniskt visat utförande.

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

DYCAL erbjuder förbättrade fysiska egenskaper med högre tryckkvalitet och lägre upplösbarhet än den första DYCAL-artikeln som fyller i som standard i kalciumhydroxidmaterial. Det är allt annat än svårt att sätta, med kapacitet att strömma om det behövs medan det förblir inställt när det är nödvändigt. Det kan vara nödvändigt att samla in allt tvättvatten för behandling innan bortskaffande. I alla fall kan avfall till avlopp vara föremål för lokala lagar och förordningar och dessa bör övervägas först. Vid tveksamhet kontakta den ansvariga myndigheten. Återvinn där så är möjligt eller kontakta tillverkaren för återvinningsalternativ. Konsultera statens myndighet för hantering av avfallshantering. Begrava rester på ett godkänt deponi. Återvinn behållare om möjligt eller kasseras på ett godkänt deponi. Materialet kan ge kemiska brännskador efter direkt kontakt med huden. I närvaro av fukt är kalciumhydroxid (slacked kalk) ett kaustiskt irriterande och kan skada människans vävnad. Hudkontakt kan leda till svåra brännskador och blåsor, beroende på kontakten. Vanligtvis inte en fara på grund av produktens icke-flyktiga karaktär. Mer kan du besöka www.instrumentstore.online

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Leave a Reply