You are currently viewing Dycal Radiopaque Calcium Hydroxide
www.adentalls.com

Dycal Radiopaque Calcium Hydroxide

Opis: Kompozycja wodorotlenku wapnia DYCAL jest nieugiętym, samoutwardzalnym materiałem stosowanym podczas uzupełniania zacieru oraz jako podstawa / wyściółka pod materiałem wypełniającym. Szybki czas i zadziwiające dbanie o jakość sprawiły, że DYCAL jest numerem jeden w sprzedaży wodorotlenku wapnia. W świetle pierwszej definicji DYCAL, DYCAL

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

Radiopaque Calcium Hydroxide Composition zapewnia lepszy styl, tak jak klinicznie wykazano wykonanie. DYCAL oferuje ulepszone właściwości fizyczne o wyższej jakości ściskania i niższej rozpuszczalności niż pierwszy produkt DYCAL, który wypełnia się jako standard w materiałach z wodorotlenkiem wapnia. Jest trudny do zainstalowania, ze zdolnością do strumieniowania tam, gdzie jest to wymagane, a pozostaje ustawiony, gdy jest to niezbędne. Może być konieczne zebranie całej wody do mycia przed uzdatnieniem. We wszystkich przypadkach usuwanie do kanalizacji może podlegać lokalnym przepisom ustawowym i wykonawczym, które należy rozważyć w pierwszej kolejności. W razie wątpliwości skontaktuj się z odpowiedzialnym organem. Recykluj w miarę możliwości lub skonsultuj się z producentem w sprawie opcji recyklingu. Skonsultuj się z państwowym organem gospodarki odpadami gruntowymi w celu usunięcia. Zakop resztki na zatwierdzonym składowisku odpadów. Pojemniki należy poddać recyklingowi, jeśli to możliwe, lub usunąć na autoryzowanym składowisku odpadów. Materiał może powodować oparzenia chemiczne w wyniku bezpośredniego kontaktu ze skórą. W obecności wilgoci wodorotlenek wapnia (wapno gaszone) jest żrący drażniący i może być szkodliwy dla tkanek ludzkich. Kontakt ze skórą może powodować poważne oparzenia i powstawanie pęcherzy, w zależności od czasu trwania kontaktu. Zwykle nie stanowi zagrożenia ze względu na nielotny charakter produktu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.instrumentstore.online

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Leave a Reply