You are currently viewing Dycal Radiopaque Calcium Hydroxide samenstelling
www.adentalls.com

Dycal Radiopaque Calcium Hydroxide samenstelling

Beschrijving: DYCAL Radiopaque calciumhydroxidesamenstelling is een niet-buigend, zelfhardend materiaal dat wordt gebruikt tijdens het vullen van de brij en als een verdedigende basis / voering onder tandvulmaterialen. Snelle tijd en verbazingwekkende eigenschappen zorgden ervoor dat DYCAL het best verkopende stuk calciumhydroxide was. In het licht van de eerste DYCAL-definitie, geeft DYCAL radiopake calciumhydroxidesamenstelling een verbeterde stijl, net zoals klinisch aangetoond uitvoering. DYCAL biedt verbeterde fysische eigenschappen met hogere compressiekwaliteit en lagere oplosbaarheid dan het eerste DYCAL-item dat invult als de standaard in calciumhydroxidematerialen. Het is allesbehalve moeilijk om te zetten, met de capaciteit om te streamen waar nodig, terwijl het ingesteld blijft wanneer essentieel.

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Het kan nodig zijn om al het waswater te verzamelen voor behandeling voordat het wordt afgevoerd. In alle gevallen kan de afvoer naar het riool onderworpen zijn aan lokale wet- en regelgeving en deze moeten eerst worden overwogen. Neem bij twijfel contact op met de verantwoordelijke instantie. Recycle waar mogelijk of raadpleeg de fabrikant voor recyclingopties. Raadpleeg de State Land Waste Management Authority voor verwijdering. Bury-resten op een erkende stortplaats. Recycle containers indien mogelijk, of gooi ze weg op een goedgekeurde stortplaats. Het materiaal kan chemische brandwonden veroorzaken na direct contact met de huid. In aanwezigheid van vocht is calciumhydroxide (gebluste kalk) irriterend voor bijtende stoffen en kan het menselijk weefsel beschadigen. Huidcontact kan ernstige brandwonden en blaarvorming veroorzaken, afhankelijk van de duur van het contact. Normaal gezien geen gevaar vanwege het niet-vluchtige karakter van het product. Voor meer informatie, bezoek www.instrumentstore.online

You May Like It: www.instrumentstore.online

Leave a Reply