You are currently viewing CRESODENT- Vätska

CRESODENT- Vätska

CRESODENT-liquidSterile LIQUIDPURPOSE «Cresodent-VladMiVa» tandvätska används för steril behandling av förorenade kanaler. Höjdpunkter «Cresodent-VladMiVa» tandvätska används i stort sett som ett fungerande groddskydd i grannskapet när endodontisk verksamhet äger rum.

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

Materialet är en vätska som innehåller: klorofenol, till exempel, dynamisk bakteriedödande substans; kamfer som framhäver den bakteriefria och narkotiska inverkan och mjuka fenolverkan; dexametason (0,1%) inklusive mildnande och fientlig mot överkänslig effekt för den snabba smärtminskningen. Materialet stör inte periapikala vävnader om det inte blandas med andra ämnen. På grund av låg yttryckskoefficient är materialet instabilt och infiltreras snabbt i små diken. «President-VladMiVa» flytande gelé dess egenskaper när man når blod, serum och proteiner.Liquid – 5 ml / 15 ml You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Image result for CRESODENT- Liquid

Leave a Reply