You are currently viewing CRESODENT- Væske

CRESODENT- Væske

CRESODENT– Væske
CRESODENT- liquidSterile LIQUIDPURPOSE «Cresodent-VladMiVa» tandvæske bruges til steril behandling af forurenede kanaler. Højdepunkter «Cresodent-VladMiVa» tandvæske bruges i vid udstrækning som et fungerende bakteriedræbende virkning ved kvarterbevægelse, når endodontiske aktiviteter finder sted. Materialet er en væske indeholdende: chlorophenol,

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

for eksempel, dynamisk bakteriedræbende stof; kamfer, der fremhæver den kimfrie og narkotiske påvirkning og den mildne fenolvirkning; dexamethason (0,1%) inklusive formildende og fjendtlig over for overfølsom påvirkning af den hurtige sænkning af smerter. Materialet generer ikke periapikalt væv, hvis det ikke blandes med andre stoffer. På grund af den lave overfladetrykskoefficient er materialet ustabilt og infiltrerer hurtigt i små, lille skyttegrave. «President-VladMiVa» flydende gelé dens egenskaber, når man når blod, serum og proteiner.Liquid – 5 ml / 15 ml

You May Like It: www.instrumentstore.online

Image result for CRESODENT- Liquid

Leave a Reply