You are currently viewing CRESODENT- Chất lỏng

CRESODENT- Chất lỏng

CRESODENT– liquidSterile LIQUIDPURPOSE «Cresodent-VladMiVa» được sử dụng để điều trị vô trùng các kênh bị ô nhiễm.

You May Like It. http://www.darsehidayah.com/

Vật liệu này là một chất lỏng có chứa: chlorophenol, ví dụ, chất diệt khuẩn động; long não làm nổi bật các tác động không có mầm bệnh và ma túy và hành động phenol êm dịu; dexamethasone (0,1%) bao gồm giảm nhẹ và thù địch với tác động quá mẫn để giảm đau nhanh chóng. Vật liệu này không làm phiền các mô quanh răng nếu không được trộn với các chất khác. Do hệ số áp suất bề mặt thấp, vật liệu không ổn định và xâm nhập nhanh vào các rãnh nhỏ của răng. «President-VladMiVa» chất lỏng thạch đặc tính của nó khi đến máu, huyết thanh và protein. Thanh khoản – 5 ml / 15 ml

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Image result for CRESODENT- Liquid

Leave a Reply