GRANULOTEC

  • Post category:Malay
  • Post comments:0 Comments

Properties: GRANULOTEC adalah perancang bebas Eugenol, bakterisida, tidak dapat diserap dan radiobik untuk pengambilan yang tidak berubah selepas rawatan pulpektomi dan akar air, parit akar yang tercemar, secara jelas dalam…

Continue ReadingGRANULOTEC