GRANULOTEC

Mga Katangian: Ang GRANULOTEC ay isang Eugenol na libre, bactericidal, non resorbable at radiopaque na pagpaplano para sa walang pagbabago na pagkuha pagkatapos ng pulpectomy at paggamot ng daloy ng…

Continue ReadingGRANULOTEC