You are currently viewing Acrylic Self Cure (Mr. Dental – UK)
Acrylic Self Cure

Acrylic Self Cure (Mr. Dental – UK)

Acrylic Self Cure (Mr. Dental – UK)
Deskripsyon ng item: Ang kamangha-manghang materyal ng base ng pustiso para sa pag-aayos ng mga pustiso at pagkumpleto ng mga pagdaragdag o pag-alis. Isang tipikal na oras ng paggawa ng pustiso at pag-ayos ng cross-connected acrylic gum: Mabilis at deretsong umaasa at mag-ayos.

You May Like It. https://www.swiftreplies.com

Mga timpla sa 30 Segundo, 10 Minuto Cure, Mabilis na upuan sa tabi ng upuan, Pangwakas na Huling nasa Tagiliran ng Upuan, Pag-aayos ng buo at kalahating pustiso.Pagsasaayos ng buong at kalahating pustisoExtension sa mga pustisoQuantity: 1 KgMagagamit sa 3 hues (Pink, Pink V, at Malinaw)

You May Like It: www.instrumentstore.online

Related image

Leave a Reply